Namenlijst 1856

In deze namenlijst zijn opgenomen de Klarendalse adressen uit "Het adresboek van Arnhem en Velp voor 1856 BIJEENVERZAMELD DOOR W. Th. MEIJER. " met opgaaf der bewoners en hun beroep. In deze periode werden wijken nog vaak aangeduid met letters. Het getal achter de letter is het perceelnummer. Men begon dan bijvoorbeeld met C 1 (waarbij C het wijknummer was en 1 het nummer van het betreffende huis. Pas later kwam de nummering per straat.Met Ctrl + f  kunt u op naam zoeken


 
Baerends (P) landbouwer Rozendaalsche weg I 40
Berg (M v. d.) wagenmaker Hommelsche weg I 247
Breet (J de) beëedigd translater Hommelsche weg I 245
Cranen (W C) smid Oude Rozendaalsche weg I 46
Driessen (D van) landbouwer mestvaalten I 382

Florijn (E B) winkelier Hommelsche weg I 157
Frenk (A) smid Hommelsche weg I 247
Hendriks (Jurrien) particulier Rozendaalsche weg
Hermsen (C) bakker en winkel Hommelsche weg I 250
Hermsen
(G J) landbouwer Klarendal I 132

Kuster (G) landbouwer Hommelsche weg I 205
Lachniet (C) bakkerij Hommelsche weg I 240
Lansink (G) tapperij Hommelsche weg I
Lodewijk (J) landbouwer Hommelsche weg I 168

Magendans (G) landbouwer Klarendal I 80
Magendans (C) 
landbouwer Klarendal I 155
Martens (J) particulier Klarendal I 137

Nakke (J W H) bakker Hommelsche weg I 61
Nulden (M) landbouwer Rozendaalsche weg I 43
Nijenes (R) uitspanner op Scboonzigt Rozendaalsche weg I 62
Peters (Alex.) landbouwer Hommelsche weg I 186
Peters (H) landbouwer Rozendaalsche weg I 48

Peters Hz, (J) melk en groenboer Hommelsche weg I 186
Roelofsen (W) uitspanner Neerlands tuin Rozendaalsche weg I
Rutgers (A) wagenm Hommelsche weg I 241
Rijnten (J) winkelier Hommelsche weg I 248 (NB zelfde huisnummer, andere straat als in 1855)
Sanders (W) landbouwer Klarendal I 159

Snetlage (mevr. wed. S D) Hommelsche weg I 242
Souman (J) opzigter van’t R. C. kerkhof Hommelsche weg I
Stevens (A) landbouwer Rozendaalsche weg I 44

Stracké (.) beeldhouwer Rozendaalsche weg I
Wegman (D) tapperij Rozendaalsche weg I 40

Wegman (G) landbouwer Hommelsche weg I 169
Wiggers (Gerr.) landbouwer Rozendaalsche weg I 41

Wiggers (Steven) landbouwer Hommelsche weg I 243
Willemsen (H) landbouwer Klarendal I 140
Wissink (A) winkelier Rozendaalsche weg I 40
Wijk (J van) landbouwer Hommelsche weg I 170