Namenlijst 1857In deze namenlijst zijn opgenomen de Klarendalse adressen uit "Het adresboek van Arnhem, Velp en Oosterbeek voor 1857. " met opgaaf der bewoners en hun beroep. In deze periode werden wijken nog vaak aangeduid met letters. Het getal achter de letter is het perceelnummer. Men begon dan bijvoorbeeld met C 1 (waarbij C het wijknummer was en 1 het nummer van het betreffende huis. Pas later kwam de nummering per straat.Met Ctrl + f  kunt u op naam zoeken


Backer (F N) ambtenaar in Klarendal
Baerends (P) landbouwer wijkmeester Rozendaalsche weg I 40
Berg (M v. d.) wagenmaker Hommelsche weg I 247
Breet (J de) beëedigd translater Hommelsche weg I 245
Brienen (J van) timmerman Rozendaalsche weg
Cranen (W C) smid Oude Rozendaalsche weg I 46
Driessen (D van) landbouwer mestvaalten I 382
Egging
(A) kleermaker Hommelsche weg I 157

Florijn (E B) winkelier Hommelsche weg I 157
Frenk en Hattink (A) smeden Hommelsche weg 1 247
Goedvrind (E) rijks commies 2 kl. mestvaalten
Hendriks (Jurrien) particulier Rozendaalsche weg

Hering (M) landbouwer Rozendaalsche weg
Hermsen (C) bakker en winkel Hommelsche weg I 240
Hermsen
(G J) landbouwer Klarendal I 132
Hoet (H J ten) bode van 't Haags begrafenisfonds Oude Rozendaalsche weg
Kuster (G) landbouwer Hommelsche weg I 205
Lachniet (C) bakkerij Hommelsche weg I 240
Lansink (G) tapperij Hommelsche weg I
Lodewijk (J) landbouwer Hommelsche weg I 168
Lorentz (G F) timmerman Klarendal
Magendans (G) landbouwer Klarendal I 80
Magendans (C) 
landbouwer Klarendal I 133
Martens (J) particulier Klarendal I 137

Mentrop (B) koopman Hommelsche weg
Nakke (J W H) bakker Hommelsche weg I 61
Nulden (M) landbouwer Rozendaalsche weg 1 43
Nijenes (R) uitspanner op Scboonzigt Rozendaalsche weg I 62

Ockenburg (C H van) kruidenier Hommelsche weg I 258
Otterlo (G) tapperij Hommelsche weg I 251
Peters (Alex.) landbouwer Hommelsche weg I 186
Peters (H) landbouwer Rozendaalsche weg I 48

Peters Hz, (J) melk en groenboer Hommelsche weg I 186
Reken (H van) mestvaalten
Richter (D) kantoorschrijver Hommelsche weg
Roelofsen (W) uitspanner Neerlands Tuin Rozendaalsche weg I
Rutgers (A) wagenmaker Hommelsche weg I 241
Rijnten (J) winkelier Hommelsche weg I 248 (NB zelfde huisnummer, andere straat als in 1855)
Snetlage (mevr. wed. S D) Hommelsche weg I 242
Souman (J) opzigter van’t R. C. kerkhof Hommelsche weg I
Stevens (A) landbouwer Rozendaalsche weg I 44

Stracké (.) beeldhouwer Rozendaalsche weg I
Vooren (M van) kapt. 3e reg. inf. Hommelsche weg I 240
Vries (J K de) organist en muziekmeester Hommelsche weg I 239
Wegman (D) tapperij Rozendaalsche weg I 40

Wegman (G) landbouwer Hommelsche weg I 160
Werlingshoff (J A) ambtenaar Rozendaalsche weg
Wiggers (Gerr.) landbouwer Rozendaalsche weg I 41

Wiggers (Steven) landbouwer Hommelsche weg I 243
Willemsen (H) landbouwer Klarendal I 140
Wissink (A) winkelier Rozendaalsche weg I 40
Wolthuis (J J) winkelier mestvaalten
Wijk (J van) landbouwer Hommelsche weg I 170