Namenlijst 1858In deze namenlijst zijn opgenomen de Klarendalse adressen uit "Het adresboek van Arnhem, Velp en Oosterbeek voor 1858
. " met opgaaf der bewoners en hun beroep. In deze periode werden wijken nog vaak aangeduid met letters. Het getal achter de letter is het perceelnummer. Men begon dan bijvoorbeeld met C 1 (waarbij C het wijknummer was en 1 het nummer van het betreffende huis. Pas later kwam de nummering per straat.Met Ctrl + f  kunt u op naam zoekenAlphen (jhr. J VV D van) huisonderwijzer Rozendaalsche weg
Backer
(F N) ambtenaar in Klarendaal
Baerends (P) landbouwer wijkmeester Rozendaalsche weg I 40
Berg (M v. d.) wagenmaker Hommelsche weg I 247
Breet (J de) beëedigd translater Hommelsche weg I 245
Brienen (J van) timmerman Rozendaalsche weg 
Cranen (W C) smid Oude Rozendaalsche weg I 46

Degenkamp (M) Rozendaalsche weg
Driessen (D van) landbouwer mestvaalten I 382 
Egging
(A) kleermaker Hommelsche weg I 157

Eijnde (F A B op ’t) gepensioneerd serg. maj. Rozendaalsche weg
Florijn (E B) winkelier Hommelsche weg  I 157
Frenk en Hattink (A) smeden Hommelsche weg I 247
Gerhard (CCA) muziekmeester Oude Rozendaalsche weg
Gerhard (jufvr.) modiste Oude Rozendaalsche weg
Goedvrind (E) rijks commies 2 kl. mestvaalten
Hering (M) landbouwer Rozendaalsche weg
Hermsen (C) bakker Hommelsche weg I 240
Hermsen
(G J) landbouwer Klarendal I 132
Lachniet (C) bakkerij Hommelsche weg I 240
Lansink (G) tapperij Hommelsche weg I
Lodewijk (wed) landbouwer Hommelsche weg I 168
Looïs (A) Hommelsche weg
Lorentz (G F) timmerman Klarendal
Magendans (G) landbouwer Klarendal I 80
Magendans (C) 
landbouwer Klarendal I 133
Martens (J) particulier Klarendal I 137

Mentrop (B) koopman Hommelsche weg
Nakke (J W H) bakker Hommelsche weg I 64
Nulden (M) landbouwer Rozendaalsche weg I 43
Nijenes (R) uitspanner op Scboonzigt Rozendaalsche weg I 62

Ockenburg (C H van) kruidenier Hommelsche weg I 258
Otterlo (G) tapperij Hommelsche weg I 251
Peters (Alex.) landbouwer Hommelsche weg I 186
Peters (And) landbouwer Rozendaalsche weg
Peters (H) landbouwer Rozendaalsche weg I 48
Peters Hz, (J) melk en groenboer Hommelsche weg I 186
Richter (D) kantoorschrijver Hommelsche weg
Roelofsen (W) uitspanning Neerlands tuin Roozendaalsche weg I
Rijnten (J) winkelier Hommelsche weg I 24
Snetlage (mevr. wed. S D) Hommelsche weg  I 242
Souman (J) opzigter van t R. K. kerkhof Hommelsche weg I
Stevens (A) landbouwer Rozendaalsche weg I 44
Stracké (.) beeldhouwer Rozendaalsche weg I
Verburg (G) boschwachter Rozendaalsche weg
Vierhout (A) deurwaarder der dir. bel. Hommelsche weg  
Vooren (M van) kapt. 3e reg. inf. Hommelsche weg I 240
Vries (J K de) organist en muziekmeester Hommelsche weg I 239
Wegman (T D) tapper Rozendaalsche weg I 40
Wegman (G) landbouwer Hommelsche weg I 160
Werlingshoff (J A) ambtenaar Rozendaalsche weg
Wiggers (Gerr.) landbouwer Rozendaalsche weg I 41
Wiggers (Steven) landbouwer Hommelsche weg I 243
Willemsen (H) landbouwer Klarendal I 140
Wissink (A) winkelier Rozendaalsche weg I 40
Wijk (J van) landbouwer Hommelsche weg I 170