Namenlijst 1860In deze namenlijst zijn opgenomen de Klarendalse adressen uit "Het adresboek van Arnhem, Velp en Oosterbeek voor 1860
. " met opgaaf der bewoners en hun beroep. In deze periode werden wijken nog vaak aangeduid met letters. Het getal achter de letter is het perceelnummer. Men begon dan bijvoorbeeld met C 1 (waarbij C het wijknummer was en 1 het nummer van het betreffende huis. Pas later kwam de nummering per straat.Met Ctrl + f  kunt u op naam zoekenAriens (G) tuinman Rozendaalsche weg L 119
Bakker (P) winkelier Klarendal L 382
Bauer (GL) kunstschilder op Neêrlands Tuin Rozendaalsche weg L 191
Beenen (J) winkelier Klarendalsche weg L 405
Berends (wed.) groenb. Hommelsche weg K 512
Berendsen (L) landbouwer Hommelsche weg L 505
Berendsen (L) winkelier Rozendaalsche weg J 141
Berg (M v. d.) wagenm. Hommelsche weg H 309
Berger (H) landbouwer Klarendaalsche weg L 406
Bornwater (P N) particulier Rozendaalsche weg L 183
Bos (L) winkelier Hommelsche weg L 448
Bouwman (W) landbouwer Klarendal L 215
Bouwman (G ) winkelier Hommelsche weg L 499
Braak (J ten) kleermaker Klarendal L 294
Brandeburg (H J) Hommelsche weg L 474
Breet (J de) beëedigd translater Hommelsche weg H 414
Brouwer (H W) winkelier Klarendaalsche weg L 439
Brouwer (F) timmerman Hommelsche weg L 476
Busch
(A N G) ambtenaar Klarendaalsche weg H 157
Bussink (H W) timmerman Klarendal L 403
Comans (W) metselaar Roozendaalsche weg L 240
Dubben (W J) smit Klarendalsche weg H 156
Dijk (J. van) winkelier Klarendal L 342
Egging (A) kleermaker Hommelsche weg I 143
Enklaar (A) landbouwer St. Marten Hommelsche weg K 117
Esveld (B) landbouwer Klarendaal I 300
Fizet (J H) spoorwegbeambte St. Marten Hommelsche weg K139
Florijn (E B) winkelier Hommelsche weg  H 141
Franke (D) smid Hommelsche weg L 471
Frenck (H) smid Hommelsche weg H 424
Gadingen (D H) smid Roozendaalsche weg, L. 247
Galen (J van) landbouwer Klarendal L 219
Galen (H van) landbouwer Klarendal L 217
Gebbink (wed S) landbouwer Klarendaalsche weg H 155
Gerhard (CCA) muziekm. en pianomugaz. Oude Rozendaalsche weg
Gerhard (jufvr.) modiste Oude Rozendaalsche weg

Gotink (H) bakker Klarendaalsche weg L 440
Hagelen (H J) spoorwegbeambte Hommelsche weg 139
Henderiks (M T) kleermaker Hommelsche weg K 137
Henderiks (C) tabaksplanter Rozendaalsche weg I 242

Hollerman (de dames H) op Neêrlandstuin Rozendaalsche weg L 191
Hueting (J) schoenmaker Klarendaalsche weg L 444
Hulsman (J) koetsier Rozendaalsche weg L 180
Jager (M de) kleermaker Hommelsche weg L 507
Jakobs (J) landbouwer Hommelsche weg L 492
Jansen (H) timmerman Hommelsche weg L 503
Jansen
Gzn. (D) winkelier Klarendal L 293

Jas (A) winkelier Klarendal L 298
Joolen (H) landbouwer Hommelsche weg K 141
Kamp (K van de) landbouwer Roozendaalsche weg L
Kastelen (B) winkelier St Marten Hommelsche weg K 136
Kniest (H) landbouwer achter Schoonzigt Roozendaalsche weg L 100
Koents (D H) winkelier Hommelsche weg H 546
Konings (H) winkelier Hommelsche weg H 424
Koster (H) landbouwer Hommelsche weg K 118
Laar (J van) metselaar Hommelsche weg L 506
Lansink (G) winkelier Hommelsche weg L 477
Latoer (L de) timmerman Klarendal L 400
Lenglet (J E) kapper Klarendaalsche weg L 436
Lindeman (G A) agent Hommelsche weg C 377
Londewijk (L) groenboer Hommelsche weg L 504
Looïs (A) Hommelsche weg
Looman (wed) molenaar op den Musschenberg L 13
Loos (J J ie) ambtenaar Klarendalsche weg L 438
Lorentz (G F) timmerman Klarendal
Maanen (A van) groenboer op St. Marten Hommelsche weg K 142
Magendans (G) landbouwer Klarendal I 80
Magendans (C) 
landbouwer Klarendal I 133
Meijer (J G) letterzetter Klarendaal L 404
Moxmalijn timmerman Klarendaalsche weg L 411
Nakke (J W H) bakker Hommelsche weg I 64
Nieuwenhuis
(F) bakker Klarendal L 321

Nomme (J Z van) landbouwer Hommelsche weg K 143
Nijenes (R) uitspanner op Scboonzigt Rozendaalsche weg L 101

Nijenes (B) landbouwer Roozendaalsche weg bij Schoonzigt L 98
Ockenburg (C H van) kruidenier Hommelsche weg H 536
Ommen (E van) landbouwer Hommelsche weg H 259

Oostendorp (J) metselaar Klarendal L 225
Oosterhof (D S) ambtenaar Klarendalsche weg L 410
Oppen (W van) particulier Roozendaalsche weg L 184
Otterlo (G) tapperij Hommelsche weg I 538
Overhaal (G) hommelsche weg L 472
Ovink (W C) particulier Roozendaalsche weg L 182
Perk (F) landbouwer Hommelsche weg L 500
Peters (A) landbouwer Rozendaalsche weg E 513
Peters (A) landbouwer Hommelsche weg K 147
Peters (H) landbouwer Rozendaalsche weg I 48
Peters Hz, (J) melk en groenboer Hommelsche weg I 186
Peters (F) groenboer St. Marten Hommelsche weg K 141
Peters (J) winkelier Rozendaalsche weg L 126
Pieters (L) ambten, homm. weg H 127
Pintman (A) smid Roozendaalsche weg L 246
Platen (C) van kleermaker Hommelsche weg H 145
Plato (H) landbouwer Hommelsche weg L 511
Posthouwer (W) spoorwegbeambte op den Tonnenberg Hommelsche weg K 132
Pot (A van der) passementwerker Klarendalsche weg L 437
Raadman (J) landbouwer Hommelsche weg L 512.
Roekelen (H van) winkelier Klarendal L 343
Roelofsen (W) uitspanning Neerlands Tuin Roozendaalsche weg I
Roelofsen (J T) timmerman Klarendalsche weg L 409
Roos (P de) landbouwer Roozendaalsche weg L 188
Rijnten (J) Hommelsche weg H 506
Rijnten (K) landbouwer Klarendal L 384

Rijsewijk (P M van) schoenmaker Hommelsche weg L 466
Sanders (D) landbouwer Musschenberg L 97
Sanders (P) landbouwer bij ’t spoor en Rozendaalsche weg L 288
Sanders (wed.) landbouwer Hommelsche weg L 468
Scheilt (G) schoenmaker Klarendal L 224
Slooten
(H van) commies Klarendal

Snethlage geb. Romein (mevr. wed. JD) Hommelsche weg H 255
Sol (L) brigadier veldwachter Hommelsche weg H 547
Souman (J) opzigter van ’t R. K. kerkhof Hommelsche weg L 481
Stevens (A) landbouwer Rozendaalsche weg L 111
Stiemens (H) particulier Roozendaalsche weg L 245
Stracké (.) beeldhouwer Rozendaalsche weg I
Tak (Z) groenboer op den Tonnenberg Hommelsche weg K 131
Tervrucht (H J) smid St. Marten Hommelsche weg K 141
Tienen (H van) timmerman Hommelsche weg H 470
Trausel (W) boetseerder Rozendaalsche weg L 241
Tijsen (wed. J) Hommelsche weg H 414
Uljee (A) tapper aan de schietplaats Klarendal L 222
Vale (A) aannemer Roozendaalsche weg E 187
Vierhout (A) boekhouder Hommelsche weg H 506
Vis (J H) smid Roozendaalsche weg L 243
Vooren (M van) kapt. 3e reg. infanterie Hommelsche weg H 257
Vries (J. de) metselaar Roozendaalsche weg L 105
Waltman (W D) klarendal L 401
Weijers (H) landbouwer Hommelsche weg K 150
Wieland (A) landbouwer Roozendaalsche weg L 122
Wieltjes (W) tuinman Roozendaalsche weg L 103
Wiggers (B) landbouwer Roozendaalsche weg L 507.
Wiggers (J) landbouwer Roozendaalsche weg L 244
Wiglaar (H) timmerman Hommelsche weg L 495
Wigman (G) landbouwer Hommelsche weg L 446
Wigman (L) landbouwer Hommelsche weg L 493
Willemse (J F) landbouwer Klarendal I 302

Willemsen (J) landbouwer Hommelsche weg K 119
Willemsen (B) landbouwer Klarendal L 104
Wullings (F) landbouwer Klarendal L 303
Wullinks (J) groenboer Roozendaalsche weg L 124

Wijk (J van) groenboer Hommelsche weg K 149