Een aantal advertenties (gescand) uit Het Arnhemsch Advertentieblad van maandag 21 oktober 1895