Advertentie uit de Arnhemsche Courant van 4 juli 1935