Klarendalse winkelweken


 Een van de eerste herinneringsfoto's aan een geslaagde winkelweek. De datum van opname is onbekend.
De Monchy was burgemeester van Arnhem van 1921 tot 1934.Ikzelf (Martijn M. Groenheiden) ben in 1953 geboren op de Hommelseweg, onderaan (heet nu v.Muilwijkstraat). Mijn vader had daar een rijwielzaak. Zijn naam was Maarten Groenheiden. Daarvoor had hij zijn zaak op de Klarendalseweg 70. (waar nu de abo zit). Daar zijn mijn broer en zus geboren. Nu las ik het verhaal van Guido Bosch, waarin hij het had over de winkelweken die gehouden werden. Vooral het stukje over de opening door de burgemeester trok mijn aandacht. Het verhaal van het lint en dat jochie dat er bijstaat (wat hijzelf zou zijn) deed mij in de oude foto,s duiken, en nu denk ik dat ik die foto hier heb (zie foto).

Guido Bosch: Dat ventje ben ik inderdaad, met m'n opa en burgemeester Matser.

Op de onderstaande foto nog een opening door burgemeester Matser, ditmaal zonder mij, maar wel met mijn opa en ik herken weer Leo Laffleur rechts op de foto.

Uit de collectie van Josť Jansen Bosch (de zus van Guido)Een van de eerste naoorlogse winkelweken. Het is niet de burgemeester die het lint doorknipt, wie het wel is is (nog) niet bekend. Het lijkt op een Zeeuwse week met rechts van de persoon die het lint doorknipt Leo Lafleur.


Bij deze feestweek knipt Burgemeester Matser onder toeziend oog van Leo Lafleur het lint weer zelf door.


De burgemeester maakte ook nog even een rondgang door de straat.
Foto is van de chinese draak. De maker (ome Henny) zit links naast mij op de foto. Mijn twee broers en twee nichten staan er ook op, evenals mijn moeder en haar zus, de vrouw van ome Henny, tante Nol. Waren wij niet prachtig verkleed als chinezen?
Guido Bosch


Josť (Jansen) Bosch met haar moeder


Josť (Jansen) Bosch met haar grootvaderHet jochie is mijn broer Maarten Groenheiden met er voor mijn vader (heet
ook Maarten).


Weer mijn broer Maarten met erachter mijn vader (andere personen ken ik zelf niet).
Mijn broer Maarten , maar misschien is deze foto interessanter voor de dames die erachter staan.
 


Volgens het label een foto ter nagedachtenis aan het 1* lustrum van de winkeliersvereniging in 1956.
Tekst op het label:                  Aangeboden namens alle winkeliers van KLARENDAL

                                                                                                                        B.Willemsen
                                                                                                                        J.Scharrenberg
                                                                                                                         Th. Walraven

Guido Bosch: Die tekening kan ik mij nog wel herinneren. Op de berg staat weer mijn opa, op de trap volgens mij Leo Laffleur die een beddenzaak had tegenover de kapel ongeveer, Theo Walraven (van de behangzaak vlak voor de molen) in het vliegtuig, de penningmeester van de winkeliersvereniging (Frans XXX van het Wolhuis in de Akkerstraat) prominent in het midden en ik meen nog Jan Scharrenberg uit het raam te herkennen en die had een muziekinstrumentenwinkel, ik dacht op de hoek van de Catharijnenstraat.


Winkelweek in de jaren 1950-1960. Hoek Akkerstraat/Klarendalseweg


IJssalon Peeters tijdens een van de feestweken

 

Nog een foto van een van de laatste winkelweken. Links op de foto de panden van Gofferje en Harrie Hof.