Militaire bakkerij

Op enkele tientallen meters van het Noordpad bevindt zich het "Winkelcentrum Klarendal". Dit winkelcentrum is gebouwd rondom de voormalige Militaire Bakkerij.  Helaas is tijdens de verbouwing veel van het oorspronkelijke verloren gegaan.

In 1876 werd door het toenmalige ministerie van Oorlog vergunning verleend tot het bouwen van een Militaire bakkerij om de in het garnizoen gelegen militairen van brood te kunnen voorzien. Toen het gebouwd werd, bestond het uit een hoofgebouw met twee zijvleugels die als woning dienden. De woningen waren bestemd voor de administrateur en de onderofficier. Hun woningen waren met een vloeroppervlak van 78 vierkante meter een stuk groter dan die van de gehuwde manschappen, bovendien waren zij voorzien van gang en wasplaats.
Het hoofdgebouw omvatte ondermeer de broodkamer, en op zolder opslag voor graan en meel. Het meel kwam van molen "de Kroon" en het brood was bestemd voor ondermeer in de Menno van Coehoorn gelegerde soldaten.

De woningen zijn verdwenen, maar ook de gezichtbepalende schoorsteen, gesloopt in 1970. Naast het gebouw stond een stal bestemd voor zieke paarden (ook gesloopt en behoeve van het winkelcentrum) en in later jaren nog gebruikt als werkplaats door de Stichting Volkshuisvesting. Na een gecompliceerd proces van verwerving en sanering is in betrekkelijk korte tijd het winkelcentrum Klarendal gerealiseerd.

Johannes Cornelis Berendsen, geboren in Aerdt/Herwen op 16 januari 1868, was aan het begin van de vorige eeuw chef-bakker in de Militaire Bakkerij aan de Klarendalseweg. De ouders van Johan kwamen rond 1890 naar Klarendal. Het verhaal gaat dat Johan, die ondermeer de welbekende miltaire kuchjes bakte, wanneer hij zijn lunch vergat, een van zijn kinderen naar huis stuurde om zijn eigen lunchpakket op te halen..... Want de kuchjes waren alleen voor de militairen.


Johan Berendsen (derde van links) met zijn collega's in de bakkerij


Johan Berendsen (zittend in het midden) met zijn collega's


De Militaire Bakkerij voor de verbouwing tot winkelcentrum
Het altijd netjes onderhouden tuintje
De leegstand en verloedering 
1965


Achterterrein van de voormalige Militaire Bakkerij tijdens sloopwerkzaamheden