De Goede Herder Kapel
De Goede Herder Kapel rond 1900. Daarna is het nog een tijd gebruikt door de firma Henzen, net als ook het naastliggende gebouw (achter de bomen)  dat van 1881 tot 1924 een Christelijke lagere school en vervolgens tot 1962 een bewaarschool huisvestte.Beide scholen waren maakten deel uit van de Nederlands Hervormde Vereeniging voor Christelijk onderwijs in Arnhem.


Na een eerste restauratieOp de achterzijde van de twee bovenstaande foto's staat de volgende tekst:

Per 1-7-'66 is/wordt dit kerkgebouw waarvan wij U hier een interieurfoto aanbieden gesloten i.v.m. de financieele moeilijkheden van de Hervormde Gemeente Arnhem.
De wijkkerkeraad betreurt dit zeer en kan hiervoor de verantwoordelijkheid dan ook niet dragen en is vrijwel in haar geheel afgetreden.
De oorzaak van dit Financieel bankroet ligt echter mede bij U omdat de jaarlijkse inkomsten van de Hervormde Gemeente veel te laag blijven.
Hopelijk betreurt U met ons deze maatregel, waardoor een gedeelte van de Hervormde Gemeente zonder wijkcentrum komt te zitten.
Is dit de enige Kerk of volgen er meer die gesloten moeten worden.
Aan U de daad dat deze Kerk weer opengaat!

                            de afgetreden kerkeraad
                            Kapelwijkgemeente

__________________________________________
Na de brand

----------------------------------------------------------------------------------------

Na de brand kwam de slopershamer............Het is dominee Creutzberg (ook wel bekend als de 'bouwdominee' van de Klarendalse Kapel) geweest die in het initiatief heeft genomen tot de bouw van de Klarendalse Kapel. In 1876 werd de kapel door de Vereeniging ter bevordering van evangelisatie in Klarendal gesticht. Het is enigszins opmerkelijk te noemen dat er in Klarendal, destijds hoofdzakelijk bewoond door katholieken, een Hervormde kerk werd gebouwd. Tijdens  de inwijding van de Goede Herder Kapel in 1876 werd op de wijs van Psalm 134 het volgende gezongen:

O liefd'rijk God, getrouwe Heer,
zie gunstig op deez' dienaar ner,
die voor het eerst nu spreken zal
in de Kapel voor Klarendal

------------------------------------------------

In 1966 werd de Kapel gesloten en nog voor de sloop in brand gestoken.