Agnietenstraat
 


Kantoor radiodistributie
Vanuit de nog niet aangelegde Leuke Linde, op de achtergrond staan nog de gebouwen van de PEBREM.


Aanleg atoomvrije bunker tbv telefooncentrale PTTRechts de gestapelde bouw van de in 1930 gebouwde Kapelwijk, de woningen links werden zo'n tien jaar eerder, tussen 1919-1921 gebouwd (beide complexen werden door woningbouwvereniging Volkshuisvesting gerealiseerd). In het midden van de foto is in de verte nog het in de jaren zeventig gesloopte hoekpand van de Herenstraat te zien.


groentehandel Bennie Schmidt

Een kijkje in de andere richting. Links het eerder genoemde hoekpand van de Herenstraat. In het pand zat de groentehandelaar Bennie Schmidt, die ook langs de deur ventte.


Nogmaals de Agnietenstraat richting Hommelseweg. Rechts op de achtergrond de vroegere O.L. Vrouweschool, tegenwoordig IBN - I SINA school voor islamitisch basisonderwijs.

Achterkant woningen Agnietenstraat. Links het Noordpad.
Het gedeelte van de Agnietenstraat tussen het Noordpad en de Hoflaan (rechts op de foto). Veel parkeerproblemen waren er toen nog niet.