Borgardijnstraat
 

rond 1930


Hieronder een zestal foto's van Paul van Onzen. Op de eerste foto bakker en broodbezorger Dolf met zijn bakfiets van Ratelband. Paul zit hier op het zadel. Hij woonde met zijn familie van ongeveer 1950 tot 1974 op het adres Borgardijnstraat 3. De vijf andere foto's zijn rond 1973 gemaakt.