Hommelseweg
Een 'natte' foto na een stortbui op Klarendal. Huub Ekstijn (met witte blouse), eigenaar van schoenwinkel "Unique" aan de Hommelseweg
 staat rechts, daarnaast zijn zoon Frank.hieronder nog enkele foto's uit het archief van schoenwinkel "Unique"
 

Het kijkgeld

Nadat Philips in 1948 was begonnen met experimentele televisie-uitzendingen in de regio Eindhoven, startte op 2 oktober 1951 het landelijk televisie-experiment. Tijdens deze experimentele periode hoefden de kijkers geen kijkgeld te betalen. In 1956 werd televisie definitief ingevoerd. Vanaf dat moment besloot de regering dat bezitters van een TV-toestel kijkgeld moesten gaan betalen. Dit werd geregeld in de Wet op het Kijkgeld.

De Wet op de Omroepbijdragen van 1969

Tot 1969 vormden het kijkgeld en het luistergeld twee afzonderlijke heffingen. Op 1 januari van dat jaar trad de Wet op de Omroepbijdragen in werking. Deze wet verving de Wet op het Kijkgeld en de bepaling over het luistergeld in het Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon- en Radiobesluit. De officiële naam van het kijk- en luistergeld werd nu omroepbijdrage. De wijzigingen die deze wet bracht waren:

  • Er komt een gecombineerde heffing voor radio en televisie. Omroepbijdrage A is het tarief dat de bezitters van een TV-toestel moeten betalen. Omroepbijdrage B is het tarief dat degenen die alleen radio hebben moeten betalen.

  • Binnen één huishouden hoeft niet meer per toestel betaald te worden.

De Mediawet van 1988

De totale omroepwetgeving werd herzien in 1988. Sindsdien wordt de omroepbijdrage geregeld in de Mediawet. De belangrijkste inhoudelijke wijziging was dat provinciale staten een opslag van maximaal 10 gulden bovenop de omroepbijdrage konden opleggen ten behoeve van de regionale omroep in de betreffende provincie. In 1996 werd een soortgelijke bepaling ingevoerd voor de lokale omroep. De gemeenteraad kon een opslag van maximaal één gulden opleggen voor de lokale omroep in die gemeente.

Na de oorlog bleef de PTT belast met de inning van de omroepbijdrage. Toen de PTT op 1 januari 1989 verzelfstandigd werd tot Koninklijke PTT Nederland NV (KPN) bleef zij die taak uitoefenen. Op 1 juli 1997 werd de Dienst Omroepbijdragen omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan en maakte dus geen deel meer uit van KPN.

Afschaffing van de omroepbijdrage

Tijdens de formatie-onderhandelingen voor het tweede paarse kabinet spraken PvdA, VVD en D66 af dat er een onderzoek zou komen naar de afschaffing van de omroepbijdrage. De programma's van de publieke omroepen zouden voortaan betaald moeten worden uit de belastingopbrengsten. Met ingang van 1 januari 2000 werd de omroepbijdrage inderdaad afgeschaft en worden de programma's van de publieke omroep uit de belastingopbrengsten betaald. Ter compensatie van deze afschaffing werd het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting verhoogd met 1,1%.

Bron: wikipedia

--------


Ook op nummer 5, een filiaal van Foto Drent


Rond 1965. Op de hoek Jamin en daarnaast de drogisterij van H.W. Middelbeek
De rechterhoek van de Hommelseweg en de Sonsbeeksingel. Op deze foto de sigarenhandel van Klaasen in 1895Het is 1928. Het is stil op de Hommelseweg. De verbreding van de Hommelse Poort in 1911 heeft nog niet geleid tot eeen verbreding van de Hommelstraat. Dat zou pas vlak voor de WO II gebeuren. Links een stukje van het Luthers Hofje, rechts onder het uithangbord was de Grolsche Bierbar gevestigd.

Met dank aan P. van Dulkenraad
Het begin van de Hommelseweg. De foto is genomen van onder het spoorviaduct. Recht op de foto is nog het Luthers Hofje te herkennen. Tussen het Luthers Hofje en de Noppenstraat was rond 1915 op de Hommelseweg 54 kapper Postma gevestigd. Van maandag tot vrijdag kon je je daar laten knippen. Op zaterdag werd er niet geknipt, de salon zat dan vol met klanten die gescheerd moesten worden voor de zondag. Voor zo'n scheerbeurt betaalde toen tussen de tien en twaalfeneenhalve Hollandse centen. Verderop aan de linkerkant staat het HOVI. (1920?)Nogmaals het begin van de Hommelseweg rond 1965, nu een foto vanaf het spoorwegviaduct. Het is rustig op straat. Misschien komt dat door de verkeerslichten op het kruispunt met de Sonsbeeksingel.
1945


Tegeltableau in het voormalig De Gruijterpand aan de Hommelseweg 9


De Hommelseweg richting Hommelse Poort. Achter de vrachtwagen Hagens Bazar.
De winkel van Boom in "fijne vleeswaren en comestibles, boter, kaas en eieren" omstreeks 1933. De winkel was gevestigd op nr. 45, later had de heer Boom een winkel op de hoek van "de Pöskes" precies tegenover HOVI.


Rijwielhandel Nol Roelofs op de Hommelseweg 87


Sigaren en sigarettenhandel van Dinter op de Hommelseweg 91

 
Op deze boven en onderstaande foto is HOVI  aan de linkerkant duidelijk te herkennen.HOTEL VOOR IEDER


Hotel voor Ieder


Interieur van HOVI


Nogmaals het Hotel voor Ieder, nu met de naam "Burger Hotel".


Sinterklaas verlaat hier in 1948 HOVI. Het Sinterklaasfeest, dat elk jaar veel belangstelling trok, werd georganiseerd door de winkeliersvereniging van de Hommelseweg "De Vriendenkring". Veel van deze deelnemende  zakenlieden staan op de foto.
Hagens Bazar op de hoek van de Noppenstraat (1920?)Sloop van voormalige Hagen's Bazar, gezien vanuit de Van Spaenstraat


Hagens Bazar, na de sluiting heeft hier nog een tijd een drukkerij in gezeten
De groenten en fruithandel van A.J. Wammes op de hoek van de Maarten van Rossumstraat
Hommelse Markt 2004
OLB de sportzaak van O.L. Broekhuizen op Hommelseweg 158


Jaarlijkse markt op Hemelvaartsdag


Rond 1920. De kruidenierswinkel van J. Branderhorst op de hoek van de Nijhoffstraat


Het pand rechts is hetzelfde als hierboven, alleen is het nu 45 jaar later


Hoek Nijhoffstraat


café Buitenlust van Harrie van Brakel op de Hommelseweg 208
Rechts Onder de Linden, links het Staringplein


16 april 1945 Candadese Sherman tanks (rechts café Atlanta)


De Hommelseweg tussen het Staringplein en de Naell Tynnegieterstraat


De bakkerswinkel van J.H.F. Boekhorst op 191, een paar panden voor de Naell Tynnegieterstraat


De kapsalon en sigarenwinkel van J. van Doorn op de hoek van de Naell Tynnegieterstraat


Zelfde lokatie, deze foto is op de Hommelseweg genomen

------------------------------
Fotografie Rutgers


Fotografie Rutgers in 1967 aan de Hommelseweg 213, alwaar deze nog steeds bestaande fotowinkel op 17 april 1965 werd gopend, daarvoor zat de fotozaak van Giphart in dat pand.


22 jaar later. De Hommelseweg staat weer eens onder water. Nu gebeurt dat nog 1 à 2 maal per jaar, destijds was minstens 4 keer per jaar raak. Kees Rutgers (die zo vriendelijk was beide bovenstaande foto's met ons te delen) loopt hier naar zijn auto toe om hem in veiligheid te brengen.


De lingeriewinkel van E. Bronsvoort op 217 en daarnaast Slagerij Willemsen


De Hommelseweg tussen Onder de Linden en de J.P. Heijestraat


Slijterij "de Groote Flesch" op de hoek van de J.P Heijestraat met daarnaast in de J.P Heijestraat een kapperswinkel


Slijterij "de Groote Flesch" op de hoek van de J.P Heijestraat


Nogmaals slijterij "de Groote Flesch" op de hoek van de J.P Heijestraat


Café Petersberg op de hoek van de J.P Heijestraat


Rechts de Hommelseweg, links de Bouwmeesterstraat met op de hoek een rijwielhandel en daarnaast de sigarettenzaak van H.W.J. Leenders


De sigarettenzaak van H.W.J. Leenders


Canadezen bevrijden een leeg Arnhem. Sherman tanks op de Hommelseweg (15 April, 1945)De Hommelseweg ergens tuusen de J.P. Heijestraat en de Thomas à Kempislaan in. Op de achtergond de huizen van de Klaas Katerlaan. Voordat de nu nog bestaande huizen uit 1932/1933 er gebouwd werden stonden er kleinere woningen, zoals op de foto te zien is.