Klarendalseweg


De foto's van de Klarendalseweg geven een idee hoe de straat er in het verleden uitzag. Je vindt hier foto's van een ver verleden, maar ook van een recentere datum. De huisnummering in de Klarendalseweg is doorlopend, een systeem dat we in meer straten in Klarendal tegenkomen. Hier volgen we de Klarendalseweg vanaf de Goede Herder Kapel tot aan het Noordpad

 

Hier stond "de Kapel", op de achtergrond de Kapelstraat 
Klarendalseweg 102

De voormalige spaarbank tegenover de Willemstraat. Deze Gemeentelijke spaarbank is later via fusies opgegaan in de SNSbank en na reorganisaties verdwenen.


Van den Dool elektrotechniek BV. Gevestigd op de Klarendalseweg van 1934 t/m 1980, daarna verhuisd naar het industrieterrein in Arnhem. Hierna heeft slagerij Verburgt zich gevestigd in dit pand.
Tabakshandel van Van Dinter. Klarendal kende rond 1960 nog een dertigtal tabakswinkels


Klarendalseweg/ hoek Willemstraat


Klarendalseweg/ hoek Willemstraat - het pand achter de kraan is het vroegere Café de Amstelbron
Op deze foto van ongeveer 1925 kijken we richting Noordpad. Helemaal rechts is nog een gedeelte van de oude (inmiddels gesloopte) Kleuterschool op de hoek van de Willemstraat te zien. Een aantal panden daarachter bestaan nog wel, waaronder de Klarendalse Wijkwinkel. De lage huisjes links op de foto zijn voor 1930 gesloopt voor de aanleg van de Kapelwijk. Het hoge pand daarnaast staat op de hoek van de Herenstraat.


Klarendal rond 1920. Links op de foto wederom het pand op de hoek Herenstraat, dat ook op de vorige foto te zien is. Rechts in het midden de Schutterstraat.
Klarendalseweg/ hoek Herenstraat


De Klarendalseweg richting Sonsbeeksingel. Achter de fiets links de na renovatie bijna geheel verdwenen Stalstraat. Het huis met de Seven-Up reclame is verdwenen. Ook de panden aan de zuidzijde van de straat hebben plaats moeten maken voor nieuwbouw. We zien nog een stukje Schutterstraat met daarachter nog een aantal bestaande panden.


Links de bebouwing tussen de Herenstraat en de Stalstraat. Deze panden zijn evenals de panden rechts helemaal verdwenen. De panden vanaf de Stalstraat tot aan de voormalige Militaire Bakkerij hebben de sloopwoede overleeft.


Bijna niet te herkennen. Dit is de nieuwbouw (in aanbouw) op de hoek Schutterstraat (rechts) en de Klarendalseweg. Achter de paal met verkeersbord is het witte pand op de hoek Tedingstraat/ Johannastraat te kerkennen, waar Café Kemper in zat. Daarnaast de nog niet afgebroken St. Catharinaschool.


De IJssalon van Peeters met de uitzonderlijke naam "De Grote Schep"
Klarendalseweg achterkant - tussen Herenstraat en StalstraatKlarendalseweg/ hoek Herenstraat

Achter de auto het begin van de Tedingstraat


Een aantal panden tussen de Stalstraat en de zogenaamde afzonderingsstal voor de zieke paarden van de artillerie naast de voormalige Militaire Bakkerij (beide uit 1876). Het  laatste pand (rechts) is nu in gebruik door de bekende kunstenaar Arno Arts.


Tussen de Stalstraat en de voormalige Militaire Bakkerij
-----------------------------------------------------------------


In het najaar van 1996 werd aan de Klarendalseweg het Winkelcentrum Klarendal geopend. Daarvoor moest wel een gedeelte van de voormalige Militaire Bakkerij worden gesloopt. Hieronder foto's van de sloop en bouw, gemaakt door Jurgen Willemsen.


-------------------------------------------------------------
Hubertus Johannes (Bertus) ten Broeke zat met zijn schoenlapperij voordat hij tegenover Pietje Bosch (een verf-, glas- en behangzaak, waar in de jaren zestig nog drogisterijartikelen aan werden toegevoegd) in een pand aan de Klarendalscheweg 407. Van dit winkeltje tegenover de Militaire bakkerij is niets meer over.
Hij staat daar op de foto met zijn in 1935 overleden vrouw. Schoenmaker ten Broeke zelf is, vlak voordat hij 98 zou worden in 1986 in de Mussenwijk overleden.


Tegenover  het Winkelcentrum. Het witte pand links is de voormalige VIVO-winkel van van Steenbergen op de hoek van de Neerlandstuinstraat. Ook hier is later nieuwbouw verrezen.


Klarendalseweg met rechts de Neerlandstuinstraat en links het Noordpad. Links op de foto zie je nog een gedeelte van de zgn Militaire Huisjes. Aan de rechterkant op de hoek  van de Neerlandstuinstraat een kruidenierswinkel. In later jaren zat hier een VIVOwinkel, de eigenaar was toen de heer Steenbergen.


hoek Neerlandstuinstraat
(Militaire huisjes)Klarendalseweg hoek Noordpad


Op de hoek  Klarendalseweg/Noordpad was vroeger gevestigd Weidema, hier kon je nog spijkers per gewicht (los) kopen. Nu is hier gevestigd CC-House (computers en onderdelen).