Katholiek  Militair Tehuis

 
Hoflaan hoek VelperwegHier is KNAL weer,
zoals U  ziet zijn wij weer allen vrolijk.
Wij brengen U een hele leuke revue,
flink applaudisseren heus verwachten wij nu.
Hier is KNAL weer, wat U moet
kennen van het Militair Tehuis.
Als de klok van scheiden slaat,
hopen we dat de slagzin gaat.
Het was KNAL weer, het was knal,
het was knal weer, het was KNAL!!!Dit was de herkenningsmelodie van
het amateur-toneelgezelschap,
Kunst
Naar Aller Lust,
wat in de jaren '50
probeerde,
om de in Arnhem gelegerde
militairen,
een ontspannen avond te bezorgen.

 
 
 

In het gebouw op de hoek van de Hoflaan en de Velperweg, was het Katholiek Militair Tehuis gevestigd.
Menig dienstplichtig militair uit die tijd, bracht een bezoek aan dit KMT, om er een kaartje te leggen of een partijtje biljard te spelen. Ook werd in de zomermaanden het terras niet overgeslagen, om onder het genot van een drankje, tegen CADI-prijzen uiteraard, de Arnhemse meisjes na te fluiten.Het bestuur, onder voorzitterschap van Dhr. de Bont, kleermaker van militaire buiten-model en gala-uniformen gevestigd aan de Hoflaan 18, is toendertijd op de gedachte gekomen, om een toneelgezelschapje op te richten.
Er werden jongelui geronseld uit het wijk om hieraan deel te nemen, onder andere zijn zoon Joop de Bont, Theo Abbenhuis uit de Agnietenstraat, de dochter van schoenmaker Olders van de Klarendalseweg en nog menig ander waarvan mij de namen zijn ontschoten.
Ook speelde op het toneel een heus negerorkest, zwarte kousen over de hoofden getrokken, instrumenten gemaakt van allerlei artikelen o.a. van electrische pijpleiding en de kelken van de trompetten van afgedankte keuken - trechters. Als uit de luidsprekers de klanken van de grammofoonplaat van het orkest van Louis  Armstrong of van Glenn Miller de zaal in schalde, dan swingde alles op het toneel, maar ook in de zaal.