Colofon & disclaimer

Webdesign Design & fotografie: Hans te Boekhorst
Beeldmateriaal Diverse bronnen
Mocht u van mening zijn, dat uw belangen door het gebruik van een of meerdere afbeeldingen op deze site geschaad worden, verzoek ik u contact met de webmaster op te nemen.

Geraadpleegde literatuur
Akzo Nobel (F. van Daalen) Van kavel tot center
B.J.M. Bleekman
Volkswoningbouw - een eeuw volkshuisvesting in Arnhem
P. Dijkerman
Scholen - Honderdvijftig jaar scholenbouw in Arnhem
J. ter Haar
Geschiedenis van de lage landen - deel II Bourgondische  tijd - twaalfjarig bestand
W.M.M. Huetink
Arnhem, haagje van het oosten
G.B. Jansen
Van bolwerk tot bunker - Militaire complexen in Arnhem
G.B. Jansen Arnhemse molens en hun geschiedenis
K. Jansma en M. Schroor
Tweeduizend jaar geschiedenis van Gelderland
W. Lavooij
Gebouwd in Arnhem - Jonger bouwkunst vanaf 1840
A. Markus
Arnhem omstreeks het midden van der vorige eeuw
P. Nijhoff Wandelingen in de omstreken der stad Arnhem
H. v.d Ploeg Dick Caderius van Veen Verliefd op Arnhem - deel 3 en 4
R.P.M. Rhoen
Klarenbeek in de wandeling - Arnhems eerste stadspark 1886-1986
A.G. Schulte en C.J.M. Schulte-van Wersch Monumentaal groen - Kleine cultuurgeschiedenis van de Arnhemse parken
J. Vredenberg Johannes van Biezen - Architect van de Gemeente Arnhem
R.H.J. Wander Kerken - Duizend jaar religieuze bouwkunst in Arnhem
J. Wesselink
Reisboek voor de provincie Gelderland


NB Deze lijst is nog niet helemaal compleet. Hiervoor mijn excuses.
Links
Het aanbrengen van een hyperlink naar webpagina's van deze site is niet toegestaan.


Webmaster  email: info@historischklarendal.nl

Disclaimer
Alhoewel deze website met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kan ik niet garanderen dat de informatie correct is. Ik wijs dan ook alle aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Copyright foto's
Hans te Boekhorst