Park Klarenbeek
uit de Oude Doos
krantenartikelen en wat dies meer zij


DE KROTTEN OP KLARENBEEK

Het Landgoed Klarenbeek te Arnhem, is een gemeentepark dat geen bijzondere schoonheid bezit. Wij geven er hierbij enkele foto's van: Het zijn heerlijke banen bouwland, met lustelijk miniatuur-valleien. Hier en daar staan hooge dennen, de jonge in uitdagende slankheid. De oude met stugge vierkante koppen zien er in het voorjaar uit als oude juffers die "bobbed hair" hebben laten maken. Dat park Klarenbeek, de vallei voor de Steenen Tafel bergt zonderlinge hutten. Daar wordt een landbouwbedrijf uitgeoefend in margarine kisten, en de veeteelt in verfblikken!
U verbaast zich? Ga er maar eens zien; loop links van de Hommelschen weg maar eens het park Klarenbeek in.
De kwestie is dat Klarenbeek niet meer valt in het stadsgebied waar de politieverordening vigeert betreffende het verbod van het houden van varkens, enz. Nu huren de menschen een lapje grond op Klarenbeek, slaan een paar verfblikken van de kunstzijdefabriek recht en fabriceren van die blikken, van margarine kisten en wat de hemel weet wat meer, allerellendigste krotten die het mooie land ontsieren. In den loop der jaren was er een wantoestand ontstaan; in een dezer krotten werd zelfs geleefd door een landbouwer.En als men er wandelde stegen uit kromme kachelpijpen vette rookwolken omhoog: de aardappels werden gekookt voor de varkens. Elders is 't een openbare mestfabricage, en bij sommigen bestaat de muur louter uit vastgerotte afvalproductes. De rentmeester is bezig dezen toestand flink te verbeteren; men mag een hutje hebben, mits het er behoorlijk uitziet en omgeven is door een haag van bonen.

Tot zover het artikel uit een onbekend tijdschrift. Hieronder enkele foto's met bijschrift.


Het landgoed Klarenbeek dat zijn bekroning vindt in de Steenen Tafel van waar uit ge de glorie van de Arnhemsche parken in ongekende schoonheid kunt genieten, is door de gemeente aangekocht in den tijd dat de Rijnspoorweg vele Hollanders naar Gelderland bracht en men in Arnhem ging begrijpen dat het vreemdelingenverkeer van het grootste belang voor de stad zou zijn. Een rustiek hek behoedt den kijker op de Steenen Tafel van een val in de diepte van het bekoorlijke dal. De Steenen Tafel heeft met haar boomgroeperingen als coulissen van een tooneel, haar diep dal recht vooruit en links en rechts haar heuvelen de vleugels, iets van de Riviera-vergezichten. Geen wonder dat geen toerist verzuimd naar de Steenen Tafel te wandelen.Dat het er niet bijzonder fraai uitziet in het park Klarenbeek bewijst deze foto. En we zijn nu al in een "verbeterde toestand".


De Boschweg door het park Klarenbeek.


Zelfs de boonenhaag om het krotje kon de lamentabele wanden en de vuilnisbelt niet behoorlijk verbergen.


Een "groot-bedrijf" in het park Klarenbeek.DE NIEUWE WATERTOREN MET RESTAURANT OP DE "STEENEN TAFEL" TE ARNHEM

Enkele foto's met onderschrift uit een niet nader bekend blad.


Vlak naast de Steenen Tafel komt in den hoek, die gevormd wordt door de wandelwegen "Weg nar het Bosch" en "Weg naar de Steenen Tafel" de nieuwe watertoren te liggen. Het nieuwe bouwwerk is een combinatie van watertoren-café-belvédère. Men ziet dat het ontwerp, hetwelk spoedig zijn verwezenlijking zal genaderd zijn, het heel goed doet.


De watertoren is in aanbouw. Het gebouw ziet er heel eenvoudig, maar heel voornaam en rustig uit in deze zeer fraaie omgeving. Het wordt opgetrokken in een zeer sterke gewapend-beton-constructie. Er is geen natuurschoon vernield om tot den bouw van dit werk te geraken: de ruime bosschen zijn geheel ongedeerd gebleven. Men hoopt vóór het einde van dezen zomer, wellicht tegen eind Augustus, met den bouw gereed te zijn.


Hoe de toren er ongeveer zal uitzien? U kunt het op het ontwerp zien; en ook al tamelijk goed aan het gedeelte dat er nu al staat. Men heeft eerst in den grond een stevigen basis gelegd. Op sterke kolommen rust de waterketel. De ruimte tusschen dat waterreservoir en den begane grond wordt bestemd voor café. Uiteraard is dit café dus niet groot, maar het heeft de beschikking over een mooi terras van waaruit de bezoekers het mooiste panorama hebben over stad en provincie dat men zich maar uitdenken kan. Voor het terras komt een flinke orienteertafel te staan waarvan de kijkliustigen kunnen profiteeren. De belvédère kan men beklimmen door toegangsdeuren van het terras af, en van het café uit.


Op de Steenen Tafel, Arnhem's hoogste en mooiste punt is komen te staan de nieuwe watertoren die tevens als café-restaurant en belvédère wordt ingericht. Op 8 Augustus werd zij voor het publiek toegankelijk gesteld. De pachter de heer Stijnman heeft er een eerste klas "zitje" van gemaakt, modern en gerieflijk ingericht. Men kan ook op de belvédère zitten. Het voorterrein wordt terras. Men kan op onze foto goed zien dat het waterreservoir loopt van den band boven de parterre tot de ramen. Het restaurant is natuurlijk niet groot; hoofdzaak is het zitje buiten. Het restaurant is eigenlijk de beschikbare ruimte tusschen de pijler die het waterreservoir dragen.