Sanatorium Julianaoord
Laren
Tuberculose

Tuberculose was tot de jaren vijftig een schrikbeeld van de Nederlandse samenleving. De ziekte werd in de volksmond afgekort tot TB of TBC. Er waren twee soorten, te weten open of longtuberculose, die zeer besmettelijk was en de beender- of gewrichtstuberculose, die niet of in veel mindere mate besmettelijk was. Longtuberculose was voordat er  rond het midden van de vorige eeuw medicijnen kwamen, vaak dodelijk. Er  stierven in Nederland jaarlijks aan het begin van de vorige eeuw bijna 10.000 mensen.
In het sanatorium Juliana-oord werden patienten met beender- of gewrichtstuberculose behandeld. Deze behandeling bestond hoofdzakelijk uit (bed)rust, licht, en goede voeding. Sommige patienten moesten jarenlang in speciale bedden liggen zonder dat zij deze mochten  verlaten.
Vierde paviljoen