Op bezoek bij "Het Leger des Heils"


In de jaren dertig, de precieze datum is onbekend, werd deze "boeiende" fotoreportage gemaakt. Helaas is de naam van het tijdschrift, waarin deze reportage verscheen niet bekend.

------------------------------------------------------

In het gebouw van Het Leger des Heils aan den Klarendalscheweg te Arnhem, de bekende inrichting waar vele zwervende stakkers en maatschappelijk gedupeerden onderdak vinden en liefderijk verpleegd worden, maakte onze fotoreporter, daartoe door den chef van "Het Leger", adjudant Brons, welwillend in de gelegenheid gesteld, een serie pakkende opnamen.
Het zal misschien niet aan allen bekend zijn dat men daar zoo ongeveer alles maakt ~ voor particulieren. In deze inrichting waar meer dan 60 menschen onderdak vinden, is een timmerwinkel, smederij, schoenmakerij, schilderswinkel, kleermakerij, bosjesmakerij, papiersorteerderij- en perserij.
Met het ophalen van oud papier, den verkoop van bosjes hout, houtblokken en papiermakers en ~ niet te vergeten den winkel, waar de door de verpleegden ~ waaronder zich bekwame vaklui bevinden ~ vervaardigde artikelen als: kastjes, boekenkasten, stoelen, tafels, aquariums, smeedwerk, te veel om op te noemen, verkocht worden, moet men trachten de hooge kosten die de verzorging van zooveel menschen met zich meebrengt, te dekken; de meeste menschen toch, die zich aanmelden of door de politie worden gezonden, worden kosteloos voor onbepaalden tijd opgenomen.
Door den brand, die vorig jaar in het gebouw woedde heeft men veel schade ondervonden, zoodat men zich thans nog behelpen moet, vooral wat de slaapgelegenheid betreft. Daar een der slaapzalen geheel door den brand werd vernield en men toch allen verpleegden onderdak wil bieden, heeft men in het nacht-asyl de bedden boven elkaar  laten aanbrengen.
Vermelden wij nog dat het gebouw aan den Klarendalscheweg reeds 38 jaar in gebruik is.MaaltijdvoorbereidingDeze slaapzaal biedt slaapgelegenheid aan 30 mannen. In totaal zijn er drie slaapzalen. Het nachtasiel bood plaats aan 30 personenHet binden van de bosjes hout in de bosjesmakerijDe timmerman. In de timmerwinkel werd van alles gemaakt. Van boekenkast tot ameublement.


Een der waslokalenHout hakken voor bosjesmakerij


Kleermakerij
Twee kleermakers hebben dagelijks werk de kleren van de ruim 60 verpleegden te repareren. Wanneer het ondergoed of de bovenkleding hersteld zijn, wordt het in de genummerde vakken (op de achtergrond0 opgeborgen. Vrijdag's, voordat de verpleegden in het bad gaan komen zij hier hun herstelde kleren halen. ook worden hier nieuwe kleren gemaakt.


Papiersorteerderij
Het opgehaalde papier wordt in grote papierbakken gestort en daarna uitgezocht


Schoenmaker van der Zande
De 78jarige schoenmaker verrricht nog dagelijks zijn arbeid. Van oude autobanden maakt hij zolen en hakken voor de verpleegden.Welverdiende rust