1936


Het tweede huwelijk van schoenmaker ten Broeke werd op 5 februari 1936 voltrokken. Hij huwde toen Marie Dibbits, die in 1999 overleed. Marie bracht 6 kinderen ter wereld.