Oude rekeningen


Onderstaande rekeningen zijn van diverse Klarendalse bedrijven uit de periode 1964/1965 en bestemd voor Café Spoorzicht. Dit café werd rond 1930 geopend en heeft diverse eigenaren gekend. Uiteindelijk werd het café in verband met (vermoedelijke) drugshandel gesloten. De rekeningen geven een aardig beeld van welke ondernemers er in die tijd in Klarendal actief waren.